Polityka prywatności2024-03-19T06:37:48+00:00

POLITYKA PRYWATNOŚCI

MARKET GROUP VENTURES INC. traktuje prywatność swoich użytkowników jako poważny problem. Przeczytaj poniższe, aby dowiedzieć się więcej o naszej Polityce prywatności.

MARKET GROUP VENTURES INC. jest korporacją z siedzibą w Kanadzie. Nasza strona internetowa znajduje się pod adresem http://www.mgvinc.com. Naszą główną działalnością jest dostarczanie rentownych i zrównoważonych rozwiązań dla sektora handlu detalicznego artykułami spożywczymi.

Nasza polityka prywatności obejmuje MARKET GROUP VENTURES INC. i jej strony internetowe:

MARKET GROUP VENTURES INC.
PO BOX 40
Shawnigan Lake, British Columbia
Kanada V0R 2W0
Nr telefonu: (250) 743-1222
Fax: (250) 743-1221

1. CO OBEJMUJE NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI?

Niniejsza polityka obejmuje sposób, w jaki MARKET GROUP VENTURES INC. traktuje dane osobowe, które MARKET GROUP VENTURES INC. Dane osobowe to informacje, które Cię identyfikują i które nie są publicznie dostępne, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu.

Niniejsza polityka nie dotyczy praktyk spółek, których MARKET GROUP VENTURES INC. nie jest właścicielem ani nie kontroluje, ani osób, których MARKET GROUP VENTURES INC. nie zatrudnia ani nie zarządza.

2. ZBIERANIE I WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI

Ogólne

MARKET GROUP VENTURES INC. gromadzi dane osobowe za każdym razem, gdy ktokolwiek rejestruje się w MARKET GROUP VENTURES INC., korzysta z produktów lub usług MARKET GROUP VENTURES INC., odwiedza strony internetowe MARKET GROUP VENTURES INC. lub strony internetowe MARKET GROUP VENTURES INC. MARKET GROUP VENTURES INC. może łączyć te informacje z informacjami uzyskanymi od partnerów biznesowych lub innych firm.

Podczas rejestracji prosimy o informacje takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail. Po zarejestrowaniu się w MARKET GROUP VENTURES INC. i zalogowaniu się do naszych usług nie jesteś dla nas anonimowy. MARKET GROUP VENTURES INC. gromadzi informacje o Twoich transakcjach z nami.

MARKET GROUP VENTURES INC. automatycznie otrzymuje i zapisuje informacje z Twojej przeglądarki w naszych dziennikach serwera, w tym Twój adres IP, informacje o plikach cookie MARKET GROUP VENTURES INC. oraz żądane strony.

MARKET GROUP VENTURES INC. wykorzystuje te informacje do następujących ogólnych celów:

 • Aby dostosować wyświetlane reklamy i treści
 • Aby spełnić Twoje prośby dotyczące produktów i usług
 • Aby ulepszyć nasze usługi
 • Skontaktować się z Tobą
 • Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych
 • Aby zapewnić anonimowe raportowanie dla klientów wewnętrznych
 • W celach marketingowych, administracji klienta i technicznej administracji strony internetowej

3. UDOSTĘPNIANIE I UJAWNIANIE INFORMACJI

MARKET GROUP VENTURES INC. nie wypożycza, nie sprzedaje ani nie udostępnia Twoich danych osobowych innym osobom lub firmom niepowiązanym, chyba że za Twoją zgodą na dostarczanie żądanych produktów lub usług lub w następujących okolicznościach:

 • Przekazujemy informacje zaufanym partnerom, którzy pracują w imieniu lub z MARKET GROUP VENTURES INC. na podstawie umów o zachowaniu poufności. Firmy te mogą wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby pomóc MARKET GROUP VENTURES INC. komunikować się z Tobą w sprawie ofert MARKET GROUP VENTURES INC. i naszych partnerów marketingowych. Jednak firmy te nie mają żadnego niezależnego prawa do udostępniania tych informacji.
 • W razie potrzeby udostępnimy te informacje, gdy odpowiadamy na wezwania, nakazy sądowe lub procesy prawne, i wykorzystamy te informacje do ustanowienia lub wykonania naszych praw lub obrony przed roszczeniami prawnymi.
 • Będziemy udostępniać informacje, jeśli uznamy, że jest to konieczne w celu zbadania, zapobiegania lub podjęcia działań w związku z nielegalnymi działaniami, podejrzeniem oszustwa, sytuacjami wiążącymi się z potencjalnym zagrożeniem fizycznego bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby lub naruszeniem warunków MARKET GROUP VENTURES INC. użytkowania lub jeśli jest to wymagane przez prawo.
 • Przekażemy informacje o Tobie w przypadku przejęcia lub połączenia MARKET GROUP VENTURES INC. z inną firmą. W takim przypadku MARKET GROUP VENTURES INC. powiadomi Cię przed przekazaniem informacji o Tobie i stanie się to przedmiotem innej polityki prywatności.

MARKET GROUP VENTURES INC. dołoży uzasadnionych starań, aby Twoje dane osobowe nie zostały ujawnione instytucjom i władzom państwowym/wojewódzkim, krajowym lub regionalnym, chyba że wymaga tego prawo lub inne przepisy.

4. CEL KOLEKCJI

Nie gromadzimy ani nie wykorzystujemy danych osobowych w żadnym innym celu niż cele wskazane w momencie wyrażenia przez Państwa świadomej zgody w momencie ich zbierania. Jeśli zechcemy wykorzystać lub ujawnić Twoje dane osobowe do nowych celów, zaoferujemy Ci możliwość wyrażenia zgody na te nowe cele za pośrednictwem interfejsu internetowego, poczty elektronicznej, poczty lub telefonu.

5. CIASTECZKA

MARKET GROUP VENTURES INC. może ustawiać i uzyskiwać dostęp do plików cookie MARKET GROUP VENTURES INC. na Twoim komputerze.

6. POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Ograniczamy dostęp pracowników do Twoich danych osobowych do tych pracowników, którzy naszym zdaniem muszą wejść w kontakt z tymi informacjami w celu dostarczenia Ci produktów lub usług lub w celu wykonywania swojej pracy.

7. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

MARKET GROUP VENTURES INC. może aktualizować lub modyfikować niniejszą politykę w dowolnym momencie.